Föreläsning

IMG_8137 - version 5_3Föreläsning

Jag föreläser om suicid/suicidprevention, skrivande, journalistik och författarskap.

1997 tog jag examen på Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet. Jag har många års erfarenhet inom journalistikens värld, bland annat som nöjesreporter, nyhetsreporter, krönikör och frilansjournalist.

Fyra böcker bär mitt namn på ryggen och de två senaste, reportageböckerna Våra älskade orkade inte leva och När mörkret viker undan för livet, blev startskotten för mina föreläsningar kring suicid och suicidprevention. Idag handlar föreläsningarna främst om hur vi kan upptäcka psykisk ohälsa och hur vi kan hjälpa varandra.

Målgrupp

Mina främsta målgrupper är tonåringar, unga vuxna och vuxna.

Ungdomar (15-25 år)

Jag har stor vana från arbete med ungdomar och brinner särskilt för att bryta det tabu som finns kring psykisk ohälsa, som ökar bland unga. Enligt NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, tog 176 unga mellan 15 och 24 år sitt liv under 2013 och det är den hösta siffran sedan 1989. Det måste förhindras och att våga prata om psykisk ohälsa och suicid är ett steg i rätt riktning.

Vuxna (privatpersoner)

Ungefär 1 500 personer tar sitt liv varje år i Sverige. Det är fyra om dagen – en var sjätte timme, året runt. Det är sex gånger fler än som dör i trafiken och den vanligaste dödsorsaken bland män i åldern 15-44 år. Dessutom försöker årligen cirka 40 000 människor begå självmord. Forskare menar att det kan vara så många som 500 000 som bär på självmordstankar ofta eller ibland. De allra flesta vuxna känner någon eller några som tagit sitt liv. Därför måste vi våga tala om suicid och de känslor det väcker.

Vuxna (yrkespersoner)

Det finns många personer som genom sina yrken kommer i kontakt med människor som bär på självmordstankar eller har gjort försök att ta sitt liv. Det finns också många som i sitt arbete möter anhöriga till människor som förlorat någon i suicid. Detta väcker många tankar och känslor och det behöver vi tala om.

Föreläsningen anpassas efter målgruppen.

Tidsåtgång

Vanligen ligger föreläsningen på en timme och efter det behöver det lämnas utrymme för frågor på ungefär en halvtimme eftersom det jag pratar om väcker många känslor, tankar och funderingar. Många dröjer sig också gärna kvar och vill prata enskilt efteråt, så avsätt gärna två timmar åt föreläsningen.

Pris

Kontakta mig för en offert på joanna@bjorkqvist.org. Specificera gärna önskemål för föreläsningen.

Kostnad för eventuella resor och logi tillkommer.