Våra älskade orkade inte leva blir talbok

MTMTrots att reportageboken Våra älskade orkade inte leva funnits på marknaden i endast en vecka har jag redan fått meddelande från min förläggare Annika Bengtsson på Grim förlag att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, vill göra talbok av den. Det känns fantastiskt roligt för det betyder att ännu fler kommer att få tillgång till boken och ytterst är det en demokratifråga.

MTM tillhör Kulturdepartementet och deras uppdrag är både tydligt och angeläget. Myndigheten ska vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån sina egna förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM är de svenska bibliotekens lånecentral, så via sitt bibliotek kommer det bli möjligt att låna Våra älskade orkade inte leva som talbok.

Filerna är redan skickade för inläsning, så snart är det möjligt, för den som behöver, att låna Våra älskade orkade inte leva på närmaste bibliotek. Det gör mig både glad och stolt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s